Barn som leker

Barn och unga

Den yngre generationen är framtiden! Därför vill vi ge dem kul aktiviteter för att ge erfarenheter och skapa minnen för livet.

Equmenia

Equmenia är Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. De står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.