Rotebrokyrkan

Om kyrkan

Välkommen till Rotebrokyrkan!

Rotebrokyrkans församling är en församling inom Equmeniakyrkan. Vår gemensamma vision är: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Vi söker att vara en kyrka i Jesu fotspår. Vi utgör en del av en världsvid gemenskap och vill värna om vår samhörighet med hela Guds värld, i förbön och handling. Vi vill också forma en kristen gemenskap som gör skillnad i vårt närområde. I gemensam tjänst får vi växa i tro, hopp och kärlek.

Kristen tro – en introduktion

Gud älskar världen, allt skapat och hela skapelsen. I Jesus blir Gud konkret och mänsklig. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam.

Jesus är Guds ansikte i världen. När vi ser på Jesus ser vi vad Gud är, hur Gud är och vad Gud vill. Jesus hjälper människor och ger hopp. Ett ljus och en väg tillbaka i de mörkaste situationerna. Jesus bekräftar människor och ger perspektiv. Ett ljus och befriande utrymme i de ljusaste situationerna.

I Bibeln kan vi läsa om människor som efter att träffat Jesus byter riktning i sina liv. Den kristna tron trotsar rädsla och hopplöshet, famnar ensamhet och övergivenhet och utmanar egoism och självcentrering. Vi får hopp, kraft och gemenskap i allt som våra liv rymmer. Vi utmanas att ta ansvar för oss själva och världen omkring oss.

Vi kan få en personlig relation och vi kan som Jesu lärjungar (följeslagare) gjorde för 2000 år sedan, ta emot Guds kärlek, vara i Guds omsorg och bli mer och mer det vi är tänkta att vara, lika Jesus.